Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αφών Γεωργιάδη 1 & Πίνδου, Τ.Κ. 14341, Νέα Φιλαδέλφεια
Τηλέφωνο: 213 20 49 142

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 07:00 - 15:00.

Έκτακτες βάρδιες πραγματοποιούνται για την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών.

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Το Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας, ασκεί τις αρμοδιότητες του Ν.3731/2008 (Φ.Ε.Κ. 263/ Α/ 23-12-2008).

Οι εξουσιοδοτήσεις και το γνήσιο της υπογραφής κατ’ οίκον, γίνονται μόνο κατά τις πρωινές ώρες, κατόπιν ραντεβού.

 

Καταγγελία για θέμα αρμοδιότητας Δημοτικής Αστυνομίας

Η υποβολή μιας καταγγελίας για θέματα αρμοδιότητας της Δημοτικής Αστυνομίας μπορεί να γίνει με τους κάτωθι τρόπους:

- Με επικοινωνία στο τηλεφωνικό κέντρο της Υπηρεσίας στο 213 20 49 142

- Με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο: protokolo@dimosfx.gr

- Με επικοινωνία στη «Γραμμή Δημότη» στο 15322 (αστική χρέωση), Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 08:00 – 14:00, εκτός των επίσημων αργιών.

- Αυτοπροσώπως στον 1ο όροφο, Αφών Γεωργιάδη 1 & Πίνδου, Τ.Κ. 14341, Νέα Φιλαδέλφεια.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ. - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Κατά το άρθρο 104 παρ. 2 του Κ.Ο.Κ. ο παραβάτης έχει δικαίωμα να εμφανιστεί εντός προθεσμίας τριών (3) ημερολογιακών ημερών, αρχομένης από την επόμενη εργάσιμη της παράβασης, προκειμένου να προβάλει τις αντιρρήσεις του. Η υποβολή των αντιρρήσεων γίνεται εγγράφως με τη συμπλήρωση του εντύπου ένστασης που χορηγεί η υπηρεσία. Ο παραβάτης λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και η υπηρεσία υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως μέσα σε πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Προς διευκόλυνση του πολίτη, δίνεται μια πρώτη προφορική απάντηση αναφορικά με την έκβαση της ένστασης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την κατάθεση της στο πρωτόκολλο.

Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις εμπρόθεσμα ή αν οι προβληθείσες αντιρρήσεις απορριφθούν, επικυρώνεται το διοικητικό πρόστιμο από τον αναπληρωτή προϊστάμενο της Δημοτικής Αστυνομίας. Οι εκθέσεις βεβαίωσης παράβασης (κλήσεις), διαβιβάζονται στη συνέχεια στο Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας κ Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, όπου και καταχωρούνται ηλεκτρονικά. Μετά την παρέλευση δύο (2) μηνών, τα πρόστιμα που δεν καταβλήθηκαν, βεβαιώνονται υποχρεωτικά εντός τριών (3) μηνών στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία.

Για περιπτώσεις αμφισβήτησης παλαιοτέρων παραβάσεων που έχουν βεβαιωθεί ταμειακά, δεν ισχύει η συγκεκριμένη διαδικασία (υποβολής ένστασης) και ο οφειλέτης πρέπει να απευθυνθεί στο Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας κ Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας και ΟΧΙ στη Δημοτική Αστυνομία.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και συγκεκριμένα βάσει του άρθρου 104 παρ.2 ορίζεται ότι: «η απόφαση με την οποία γίνονται δεκτές οι αντιρρήσεις απαιτείται να είναι πλήρως αιτιολογημένη με αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία». Η «πλήρως αιτιολογημένη απόφαση» που αξιώνει ο νομοθέτης, πρέπει εκτός από ειδική και ορισμένη αιτιολογία, να εδράζεται σε συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία, τα οποία προφανώς ενσωματώνονται στο σώμα της σχετικής πράξης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας στο τηλέφωνο 213 20 49 142.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η πληρωμή των εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης (κλήσεις Κ.Ο.Κ), μπορεί να γίνει:

- Στο ταμείο του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας (1ος όροφος), το οποίο βρίσκεται εντός του Δημαρχείου, Λ. Δεκελείας 97, στη Νέα Φιλαδέφεια, από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 – 13:00, με την προσέλευση πρώτα από το Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας (ισόγειο).

Για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι απαραίτητα:

1. Το εντυπό παράβασης,

2. Το ονοματεπώνυμο του παραβάτη οδηγού,

3. Η διεύθυνση κατοικίας του παραβάτη οδηγού,

4. Ο Α.Φ.Μ. παραβάτη οδηγού.

 

- Πληρωμές των παραβάσεων μπορούν να γίνουν και μέσω ΕΛ.ΤΑ.. Απαραιτήτως στο έντυπο της ταχυδρομικής επιταγής ο αποστολέας πρέπει οπωσδήποτε να σημειώσει:

  1. Τον αριθμό πινακίδας του οχήματος,
  2. Τον αριθμό της κλήσης,
  3. Την ημερομηνία παράβασης,
  4. Το ονοματεπώνυμο του παραβάτη οδηγού,
  5. Τη διεύθυνση κατοικίας του παραβάτη οδηγού,
  6. Τον Α.Φ.Μ. παραβάτη οδηγού

 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!