Σύνθεση

ΣΥΝΘΕΣΗ

Πρόεδρος: Αριστείδης Βασιλόπουλος

 

Μέλη: πολίτες μετά από κλήρωση και εκπρόσωποι συλλόγων της πόλης