Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

leaflet_page_1_final_low (1).jpg

«Μια Βόλτα που Ενώνει τις Γειτονιές της Πόλης»

Η σημερινή Δημοτική Αρχή, από την πρώτη μέρα της θητείας της, ξεκίνησε να σχεδιάζει έργα και πολιτικές για να αλλάξει την πόλη προς το καλύτερο. Ο τρόπος με τον οποίο θα μετακινούνται οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι και οι επισκέπτες της βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητές της. Για τον λόγο αυτό προχώρησε σε διεκδίκηση χρηματοδότησης από την Περιφέρεια και το Πράσινο Ταμείο, προκειμένου να:

  1. Εκπονηθεί ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για τον Δήμο.
  2. Συνταχθεί ένα Masterplan για την διαμόρφωση ενός φιλικού προς τους πεζούς και τους ποδηλάτες δικτύου οδών συνολικού μήκους 40 χλμ.

Το τελευταίο αποτελεί ένα έργο που θα επιτρέψει σε κάθε κάτοικο του Δήμου να έχει πρόσβαση στο σύνολο σχεδόν των κοινόχρηστων χώρων και των δημόσιων κτιρίων της πόλης χρησιμοποιώντας μόνο τα πόδια του, το ποδήλατο και τη δημόσια συγκοινωνία. Στόχος της δημοτικής αρχής είναι να προσφέρει αξιόπιστα και ποιοτικά εναλλακτικά μέσα και τρόπους μεταφοράς, χωρίς να ανατρέψει τον τρόπο λειτουργίας της πόλης, έτσι ώστε το αυτοκίνητο να γίνει σταδιακά λιγότερο αναγκαίο απ’ ότι είναι σήμερα.

Η συγκεκριμένη στρατηγική μετάβασης σε μια πόλη με λιγότερο αυτοκίνητο είναι η στρατηγική που εφαρμόστηκε επιτυχημένα σε δεκάδες πόλεις του εξωτερικού, οι οποίες αποτελούν σήμερα πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης και κινητικότητας.

Η διαδρομή των 5 χιλιομέτρων που επιλέχθηκε να υλοποιηθεί πρώτη, ικανοποιεί τα εξής κριτήρια:

  1. Ενώνει όλες τις γειτονιές της πόλης από τον βορρά μέχρι το νότο, περνώντας από το κέντρο της πόλης.
  2. Συνδέει τις περιοχές κατοικίας με τους σημαντικότερους προορισμούς του Δήμου, συμπεριλαμβάνοντας μεγάλο αριθμό κοινόχρηστων χώρων και δημόσιων κτιρίων.
  3. Ακολουθεί διαδρομές ιστορικής μνήμης, όπως είναι οι εγκαταλελειμμένες σιδηροτροχιές της παλιάς γραμμής του Λαυρίου.
  4. Αξιοποιεί υφιστάμενες “πράσινες διαδρομές”, προσφέρει πρόσβαση σε περιοχές ρεμάτων, συνδέει σημαντικούς χώρους πρασίνου μεταξύ τους.
  5. Αποτελείται από οδούς αρμοδιότητας του Δήμου, αυξάνοντας έτσι την εφικτότητα υλοποίησης του Έργου.

Το Έργο δεν αντιμετωπίζεται ως μια κοινή ανακατασκευή των πεζοδρομίων και του οδοστρώματος, για αυτό και δεν επαναλαμβάνονται υφιστάμενα υλικά και μέθοδοι κατασκευής. Χρησιμοποιούνται υλικά με υψηλούς δείκτες βιοκλιματικής απόδοσης, που απορροφούν την θερμότητα, τους ρύπους και το νερό της βροχής, διασφαλίζοντας ένα υγιές και ευχάριστο μικροκλίμα. Εμπλουτίζεται το πράσινο με είδη ανθεκτικά στις τοπικές καιρικές συνθήκες, τα οποία έχουν χαμηλές ανάγκες ποτίσματος, προσφέρουν σκιά και ομορφαίνουν την γειτονιά. Αντικαθίστανται τα φωτιστικά με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και όλα τα δίκτυα των οργανισμών κοινής ωφέλειας αναδιοργανώνονται έτσι ώστε να μην εμποδίζουν την κίνηση πεζών και ποδηλάτων. Ανασχεδιάζεται ο χώρος κίνησης και στάθμευσης των αυτοκινήτων, έτσι ώστε να δημιουργηθεί νέος δημόσιος χώρος, να μειωθούν δραστικά οι ταχύτητες και να αυξηθεί το επίπεδο οδικής ασφάλειας. Υιοθετείται η ανθρώπινη κλίμακα των προσφυγικών γειτονιών και λαμβάνεται υπόψη η σημαντική ιστορική τους κληρονομιά.

Πρόκειται για ένα πρότυπο έργο ανάπλασης που φιλοδοξεί να αποτελέσει οδηγό για τα υπόλοιπα έργα του Δήμου στο μέλλον.

leaflet_page_1_final_low (3).jpg
leaflet_page_2_final_low (3).jpg

 

Category: 

Document: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!