Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αρμοδιότητες: Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους η εισήγηση προς την αντίστοιχη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.

Σχολεία:    1ο, 2ο,3ο, 4ο, 5ο ,6ο 7ο, 8ο, 9ο,  Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας, 1ο, 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Χαλκηδόνας και   1ο, 2ο,3ο, 4ο, 5ο ,6ο 7ο, 8ο, 9ο   Νηπιαγωγείο Νέας Φιλαδέλφειας, 1ο,  2ο  Νηπιαγωγείο  Νέας Χαλκηδόνας

Πρόεδρος: Παπαθεοφάνους Παύλος

Γραμματεία: Χρύσα Βοιδάσκη

Διεύθυνση : Ραιδεστού 21, Νέα Χαλκηδόνα  2132026324, sxep1@neafiladelfeia.gr

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!