ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 4 ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 20 Μάιος, 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 4 ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!