ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2019 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ [ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟ 6.12 ΕΩΣ ΚΑΙ 16.12.2019]

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Πέμπτη, 5 Δεκέμβριος, 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2019 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  [ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟ 6.12 ΕΩΣ ΚΑΙ 16.12.2019]

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!