ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τρίτη, 23 Ιούνιος, 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!