Απευθείας Ανάθεση της ομάδας 9 – Άρτος – ως άγονη ομάδα του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων, αναλωσίμων ειδών και παροχή γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό για τις ανάγκες του Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!