Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (AM 30/2020)

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τρίτη, 10 Νοέμβριος, 2020

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ : 99830)

ΗΜ.ΛΗΞΕΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 26/11/2020

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!