ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (01) ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022 (ΑΜ 124-2021)

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τρίτη, 10 Αύγουστος, 2021

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ

www.promitheus.gov.gr

(Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ : 135477)

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!