Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2021 (Άρθρο 118, παρ. 5 Ν.4412/2016).

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Παρασκευή, 8 Ιανουάριος, 2021

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2021 (Άρθρο 118, παρ. 5 Ν.4412/2016).

ΣυνημμένοΜέγεθος
Package icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021.zip1.18 MB

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!