Πρόσληψη 1 ατόμου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνος (Κ.Ε.Δ.Φ.Χ.) (ΕΣΠΑ) (ΣΟΧ 2-2014)

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 3 Δεκέμβριος, 2014

Πρόσληψη 1 ατόμου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνος (Κ.Ε.Δ.Φ.Χ.) (ΕΣΠΑ) (ΣΟΧ 2-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3-2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!