ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (1. Κ.Χ. ΤΟΥΡΑΛΙ 2. ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ)» - Α.Μ. 90/2018.

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Παρασκευή, 31 Ιούλιος, 2020

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ   έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (1. Κ.Χ. ΤΟΥΡΑΛΙ 2. ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ)» - Α.Μ. 90/2018.

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!