38/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Πέμπτη, 18 Φεβρουάριος, 2021

38/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!