392/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ