393/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ