42/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!