69/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!