80/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!