Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Δ/ντρια
Πλεσίτη Ανθή
213 2049089

Τμ. Προϋπολογισμού

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Ρωμανού Ανθή 213 2049081

 

Τμ.  Λογιστηρίου

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Αναπληρώτρια Προϊστάμενη:
Παρασκιάδου Θεοδώρα
213 2049036

 

Τμ. Εσόδων & Περιουσίας 

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Προϊστάμενη.:
Μεταξιώτη Σταυρούλα
213 2049026

Τμ. Προμηθειών 

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη:
Λεβεντάκη Μαρία
213 2049067

Τμ. Ταμείου

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Προϊσταμένη:
Βουλγαρίδου Ελισάβετ
213 2049047

 

Τμ. Κοιμητηρίου

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Τάκη Ελένη

2102317716

  

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!