Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

ΚΕΝΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διεύθυνση ΚΕΠ
 

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Προϊσταμένη:
Τομπούλογλου Πετρούλα
213 2049130-4

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ Νέας Φιλαδέλφειας
 

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Προϊσταμένη:
Τσανάκου Κυριακή
213 2049130-4

Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης ΚΕΠ Νέας Φιλαδέλφειας

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Προϊσταμένη:
Βλαστού Μαρία
213 2049130-4

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Εσωτερικής Ανταπόκρισης
ΚΕΠ Νέας Χαλκηδόνας

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Προϊσταμένη:
Γερογιάννη Γεωργία
210 2582794

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!