Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνιστάται σε Δήμους άνω των 10.000 κατοίκων και είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητας ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του Δήμου.

Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες (βλ. άρθρα 73 και 75 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

Στον Δήμο μας απαρτίζεται από 8 τακτικά μέλη (5 από την πλειοψηφία και 3 από την μειοψηφία) και 5 αναπληρωματικά μέλη (3 από την πλειοψηφία και 2 από την μειοψηφία).

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ανέλαβε ο κος Μανωλεδάκης Θεόδωρος

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

Από την Πλειοψηφία:

Καλαμπόκης Ιωάννης
Ρόκου Χαρίκλεια (Χαρά)
Ανδρέου Χριστίνα

Παπαλουκά Ευτυχία,

Ανεμογιάννης Γιώργος

 Από την Μειοψηφία:

Παπανικολάου Νικόλαος

Σιώρης Νικόλαος

Γκούμα Δανάη Εύα 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

Από την Πλειοψηφία:

Χαραμαρά Γεωργία

Κουμαριανός Ευαγ.

Γαλαζούλα Αλ.

Από την Μειοψηφία:

Γεωργαμλής Λυσ.

Κανταρέλης Δ.

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!