Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

- Πρόεδρος: Καραβίας Γεώργιος
- Αντιπρόεδρος: Λέκκας Αθανάσιος (αν. μέλος Κοσκολέτος Σωτήριος)
- Παπακώστα Ανθή (αν. μέλος Μπερδέσης Σπυρίδων)
- Αμαξοπούλου Ειρήνη (αν. μέλος Διαγουμάς Εμμανουήλ)
- Ζαχαριουδάκης Μιχαήλ (αν. μέλος Χασιώτη Μαρία)
- Σεβαστός Γεώργιος (αν. μέλος Βασιώτου Ελένη)
- Αμπατζόγλου Σταυρούλα (αν. μέλος Αυγητίδου Ελευθερία)
- Ντάτσης Κωνσταντίνος (αν. μέλος Εμμανουήλ Δανάη)
- Ισπάσου Χριστίνα ( αν. μέλος Μπουγά Ευαγγελία)
- Κραουνάκης Νικόλαος (αν. μέλος Πατίλη Ρούλα)
- Κυριαζόπουλος Χρήστος (αν. μέλος Ζουλεμίδης Ιωάννης)

 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!